Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZKOUŠKA POD SEDLEM:

Požadavky: Obrazek
1) Skok ve volnosti 100-110-120cm šířka 110cm - příloha 1 ZŘ
2) Zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti - úloha viz. příloha 2 ZŘ
3) Kavaletová řada - příloha 1 ZŘ
4) Postupová řada - příloha 1 ZŘ

Zkouška skoku ve volnosti se provádí v bezpečně ohraničeném koridoru vypouštěním z ruky.

Zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti se provádí na ohraničeném obdélníku 20 x 60 m. Při zkoušce je nařízeno uzdění uzdečkou s jednoduchým stihlem, nejsou povoleny žádné pomocné otěže, martingal, ostruhy a bičík delší 75 cm. Chrániče jsou povoleny jen pro skokovou zkoušku. Jezdce ustrojeného dle pravidel ČJF a čtenáře úlohy zajistí majitel klisny.

Základní zkoušky výkonnosti (ZZV) klisen

organizují inspektoři a hodnotitelskou komisi určuje předseda SCHČT. Hodnotitelská komise je nejméně 3-členná (1 člen SCHČT, 1 zástupce ČJF a inspektor). Termíny a místa konání ZZV schvaluje chovatelská sekce.

Klisna může absolvovat 1 ZZV a v případě jejího nedokončení je povolena 1 opravná zkouška výkonnosti.

Hodnotí se:
- mechanika pohybu při drezurní úloze
- vrozené schopnosti
- pracovní ochota a charakter v průběhu celé zkoušky
- skokové vlohy
- připravenost

Průměr všech známek hodnotitelů je výsledkem zkoušky.
Jednotlivé známky a výsledek zkoušky jsou součástí zkušebního protokolu.

Zkoušky úspěšně absolvuje klisna s celkovým hodnocením 6,1 bodů a výše, přičemž nesmí být jednotlivé známky nižší než 5 bodů.

Při dosažení hodnocení vyššího než je hranice bodů příslušného oddílu PK bude klisna na základě výkonnostních zkoušek přeřazena do vyššího oddílu PK, pokud splňuje rodokmenové hodnoty.

 

Úlohy pro zkoušku mechaniky pohybu a ovladatelnosti

Pod sedlem

V zápřeži

A

vjezd středním krokem

A

vjezd pracovním klusem

X

stát, pozdrav, středním krokem vchod

X

stát, pozdrav, krokem vchod

C

na pravou ruku

C

na levou ruku

M

Pracovní klus – lehký 1x kolem

H

pracovní klus

MXK

změnit směr - prodloužený klus

FM

střední klus

K

Pracovní klus - lehký

M

pracovní klus

A

velký kruh 1x kolem

HK

střední klus

A

Pracovní cval – velký kruh 1x kolem

K

pracovní klus

FM

střední cval

A

pracovní krok

M

Pracovní cval

FXH

střední krok

C

Pracovní klus – lehký

H

pracovní klus

HXF

změnit směr – prodloužený klus

MF

střední klus - zvýraznit

F

Pracovní klus - lehký

F

pracovní klus

A

velký kruh 1x kolem

KH

střední klus - zvýraznit

A

Pracovní cval a velký kruh 1x kolem

H

pracovní klus

A

Přímo

C

velký kruh (průměr 40 m)

KH

střední cval

C

přímo

H

Pracovní cval

MXK

střední klus

C

Pracovní klus – lehký

K

pracovní klus

MXK

změnit směr – prodloužený klus

A

velký kruh (průměr 40 m)

K

Pracovní klus - lehký

A

přímo

H

střední krok na dlouhých otěžích

C

ze středu

K

střední krok a otěže zkrátit

X

stát

A

ze středu

X

odjezd krokem

X

stát, pozdrav, odjezd volným krokem na dlouhých otěžích

 

 

Obrazek

Zdroj : www.schčt